Verkeer

Verkeer en veiligheid

Het verkeer en de veiligheid zijn vaak letterlijk en figuurlijk “struikelblokken” in Leiden. Wegen en kruisingen kunnen gevaarlijk zijn, stoplichten inefficiënt en soms riskant voor voetgangers of fietsers. Er zijn de laatste tijd chaotische kruisingen aangelegd: bv Breestraat/ Gangetje/ Rapenburg/ Korevaarstraat.
Wegdekken, verlichting en fietsstroken en -paden zijn te vaak figuurlijk het slachtoffer van bezuinigingen of slecht of wegbezuinigd onderhoud, met het risico van slachtoffers ten gevolge. Scooters op fietspaden geven grote onveiligheid. Voor nadere uitleg van deze punten, zie hieronder:
Partij Sleutelstad wil de problemen op de rotonde aan de Rijnsburgerweg hoek Wassenaarseweg aanpakken door een fietstunnel aan te leggen. Momenteel gebeuren helaas er veel ongelukken op de rotonde , soms met dramatische afloop. Door een fietstunneltje aan te leggen zijn de problemen definitief voorbij. Automobilisten die willen afslaan, hebben dan zicht op en geen last van fietsers, die daar vaak scholieren zijn; maar ook de fietsers hebben geen last van automobilisten, die geen voorrang willen verlenen aan de fietsers of niet in de “dode hoek” kunnen kijken.
Partij Sleutelstad wil ook de problemen bij de Lammerschansweg, hoek De Sitterlaan aanpakken. Er gebeuren dagelijks ongelukken op dit kruispunt, vooral tijdens schooltijd. Vaak moeten schoolkinderen lang wachten om over te steken, wat vaak tot gevolg heeft dat ze grote risico’s gaan nemen. Partij Sleutelstad zou graag willen zien dat daar een rotonde wordt aangelegd voor een veilige doorstroming. Een ander scenario is dat ook hier een fietstunnel wordt aangelegd.
Op dit moment hebben fietsers het ook zwaar te verduren op de brug aan de Rijnzichtbrug tussen de Morsweg en een van Leidens uitvalsroutes: de Haagweg. Gevaar voor de aan alle kanten overstekende fietsers en de langsrazende auto’s . Partij Sleutelstad zou graag zien dat er een tweezijdig fietspad aangelegd wordt.

Zomaar een greep uit de verdere aandachtspunten op dit gebied:

 • Rondom veel scholen zou de wegen- en verkeerssituatie geherstructureerd moeten worden
 • Op straatverlichting, vooral op donkere fietspaden langs onverlichte doorgaande wegen mag niet bezuinigd worden, zoals nu hier en daar gebeurt. (risico van verblind worden en van het pad raken!)
 • De PS is voor herinvoering van de knipperbol
 • Veel fietspaden in de stad zijn slecht bestraat. Zij bevatten bijvoorbeeld regelmatig losse tegels, waar geen gemeentescout naar kijkt en die met de dag en week, soms maand, onopgemerkt blijven en dus in groeiende mate gevaar voor vallen opleveren
 • Terwijl daarop kennelijk bezuinigd wordt, worden elders opeens ogenschijnlijk perfecte stukken weg opgebroken, soms gedurend onnodig lange tijd. Is daar wel budgetcontrole? De verkeersafwikkeling met hekken is dan vaak chaotisch met soms ’ s nachts gevaarlijke situaties. Is daar wel controle van de overheid? Nee, het is de vrije werking van de markt-economie die hierop wordt losgelaten en de aannemer mag het zelf allemaal regelen. Deze taken horen bij de verkeerspolitie en mogen niet worden overgelaten aan het ondeskundige personeel van de wegenbouwers.
 • Sommige kruispunten zijn goed beveiligd met stoplichten, maar die hoeven echt niet dag en nacht aan te staan, wat nog te vaak gebeurt. Andere kruispunten hoeven zelfs helemaal geen stoplicht te hebben, zoals een landelijk onderzoek en symposium onlangs lieten zien. En nog weer andere kruisingen zouden best wat meer regulering kunnen gebruiken. Overigens is de afstelling van de stoplichten zelf belabberd: niet aangepast aan de momenten van de dag, vaak onnodig lange of eenzijdige wachttijden aan enkele zijden.
 • Wanneer komen er nou eindelijk eens fietsvriendelijke verkeersdrempels? De zijkanten kunnen best lager of helemaal afgevlakt… Denk daarbij dan aan kleine kinderen die al dan niet met hun ouders van school komen !
 • Vooruitlopend op eventuele herinrichting van de Breestraat tot winkelwandelgebied mogen daar elektrische bussen rijden in plaats van stinkende en gevaarlijk fijnstof producerende voertuigen op fossiele brandstof, vooral diesels. Misschien kunnen zelfs na die herinrichting heel langzaam rijdende electrobussen daar worden toegelaten en de klanten van de centrum-winkels daar droppen en afvoeren.
 • Stoplichten zijn in Leiden inconsequent geregeld en slecht afgesteld. Soms staan elkaar kruisende verkeersstromen zó krap op elkaar afgesteld, dat dit vaak tot bijna-ongelukken leidt. Wanneer worden stoplichten nu eindelijk eens door onafhankelijke deskundigen goed “doorgemeten” en goed afgesteld?
 • PS en Fietsberaad: fietsstroken veel te smal
 • Fietsers moeten op de rijbaan een fietsstrook van minstens 1,7 meter krijgen. Met die maatregel wil de Partij Sleutelstad samen met het landelijk Fietsberaad een einde maken aan de wildgroei aan oplossingen die ook de gemeente Leiden voor de fietser en scooteraar heeft bedacht. Als voor een ruime fietsstrook geen ruimte is, dan maar liever helemaal geen scheiding voor de afzonderlijk weggebruikers. Een fietsstraat zou een alternatief kunnen zijn.
 • Smalle fietsstrook onveilig
 • Wegbeheerders willen graag iets doen voor fietsers, maar vaak is het woekeren met de ruimte. Dat heeft geleid tot een grote variatie aan fietsstroken, variërend van vijftig centimeter tot twee meter breed, constateren CROW-Fietsberaad en de Leidse PS (Partij Sleutelstad) . Samen met adviesbureau Ligtermoet & Partners inventariseerde het Fietsberaad welke eisen je zou moeten stellen aan fietsstroken. Want die verscheidenheid aan oplossingen is onduidelijk voor de weggebruiker en vaak ook onveilig. Als de fietsstrook te smal is, kunnen fietsers van de weg worden gedrukt. Het Fietsberaad en de PS in Leiden willen dat nader onderzoeken met videoanalyses.
 • Het is in Leiden op veel belangrijke, dus drukke, doorgaande wegen (bijvoorbeeld Morsweg, Breestraat, Hooigracht, Noordeinde, weg langs Kopermolen) tegenwoordig levensgevaarlijk om te fietsen. Vooral voor “gewone fietsers”, al dan niet met hun kinderen en zo’n op zich al gevaarlijke bak voorop, oudere fietssters enz. Dit vooral ten gevolge van hard rijdende scooterbrommers en sportfietsers, uitwijkende of over de streep rijdende auto’s enz. Zie ook onze passages over fietsen: op onze websitepagina’s “Standpunten” . Het sluit ook aan bij de in de grote steden thans voorbereide maatregelen tegen scooterbrommers op de fietspaden. Gewoon: helm op en de rijbaan op.
 • Er zit er een blinde vlek in de richtlijnen voor weginrichting. De regel is dat op gebiedsontsluitingswegen (50-kilometerwegen) het fiets- van het autoverkeer wordt gescheiden door middel van een fietsstrook van minstens twee meter of een vrijliggend fietspad. In smalle woonstraatjes – 30-kilometergebieden – moet je niks doen, daar komen de weggebruikers er samen wel uit, aldus de onderzoekers. Het probleem is het grote grijze gebied dat daartussen zit. De wegen die te druk zijn voor 30 kilometer , waar fietsers behoefte hebben aan een eigen plek op de weg, maar die te smal zijn voor een brede strook. Wij zijn voor de 30 km zone in de gehele binnenstad en de gehele Herenstaat.

Automobilist : aanpassen

Probleem is ook dat weginrichters van oudsher de auto als uitgangspunt namen. ‘In het verleden werd gezegd dat voor auto’s 2,5 tot 3 meter nodig is, de rest is voor fietsers. Door die weginrichting verwachten automobilisten dat een fietser zich aan zijn eigen gebied houdt, maar als dat gebied te klein is, wordt de fietser weggeduwd. PS en het Fietsberaad draaien het liever om: stel de fietser voorop, zorg voor ruimte om met twee fietsen naast elkaar te rijden ( 1,7 meter ) en laat de automobilist zich aanpassen. Liever een auto die af en toe voorzichtig over de fietsstrook moet rijden, dan een fietser die de autoweg op wordt gedwongen.

Alternatief: de fietsstraat !

Een alternatief kan de fietsstraat zijn, die langzaam oprukt in Nederland. Straten waar de fietser het voor het zeggen heeft en de auto te gast is. Die ontwikkeling, het afbakenen van ruimte voor fietsers, is niet meer te stoppen, zeggen de onderzoeker. ‘We zijn ons er steeds meer van bewust dat je fietsers niet in hoekje weg moet drukken.’
Leiden is op zich een redelijk fijne stad voor fietsers, maar sommige straten zijn levensgevaarlijk – zeker als er ook nog bussen rijden zoals in de Breestraat en het Noordeinde. De Hooigracht heeft een slecht bestraat, hier en daar versmald of door bomen en winkelende passanten gevaarlijk fietspad.
Die 1,7 m moet waar mogelijk worden ingevoerd door jaarlijks een accres op het budget voor fietspaden en het zo toegroeien naar een hoger begrotingsplafond. Onze eigen Leidse minister Melanie Schultz von Hagen wil nog niet aan de plannen van Amsterdam en Rotterdam voor het verbannen van scooterbrommers naar de rijbaan. Maar de VNG (Ver.Ned.Gemeenten) dringt nu aan op meer zelfstandig beleid voor 100.000+ gemeenten. Dus ook Leiden. Dit standpunt geldt ook voor verkeersveiligheid. De G4 willen trouwens nog veel meer eigen beleid ten koste van provincies en het rijk, maar zoals gewoonlijk weet Den Haag moeilijk om te gaan met het afstoten van nu nog centrale beleidstaken.
BEHALVE NATUURLIJK ALS ZE DAARMEE ZOUDEN KUNNEN BEZUINIGEN…! ! (zoals bij WMO, zorg enz.)

PS wil een soort langzame tram (lightrail) of een colonne langzame elektrische hop-on-hop-off bussen, die om en om, om de 5 minuten, in 1 richting tegelijk gaan rijden. Langs de transferia en de nieuwe parkeergarages aan de buitenkant van stad en centrum door een middenbaan in de Breestraat (2 stops). Veilig en milieuvriendelijk. Dat worden dan tevens weer de aloude en zeer gemiste regio-verbindingen van Leiderdorp/Alphen naar Oegstgeest/Katwijk/Noordwijk en terug, evenals naar Zoeterwoude/Zoetermeer/Den Haag/Voorschoten. Wij willen dus eigenlijk…de nostalgische Blauwe en de Gele Tram terug… Binnenstad, middenstand en fietsen worden dan weer een stukje aantrekkelijker.