Onderwijs, sport en cultuur

Sport

Gele kaart voor D’66 wethouder Dirkse, oftewel: waarschuwing ! Er mag beslist niet met voetbal gestopt worden op Boshuizen! Houd dat deel van de wijk deels groen: 1 of 2 van de 4 velden kun je na gedwongen fieldsharing gebruiken voor hoogbouw. De wijkjeugd gebruikt de velden ook: het hek is structureel open ! Nu dreigt de bloeiende doelgroep-club Gol Sport slachtoffer te worden van de met ridide ambtelijke regeltjes volgepropte gemeentelijke sport-Bijbel. Die heet “Sport Vitaal”. “Fataal” zullen ze bedoelen..! Vitaal wás de club, maar zogenaamd te klein. De traditionele en vitale Leidse sportclubcultuur wordt wéér de nek omgedraaid. Ten bate van bouwgrond.. Waar is LFC gebleven, waar Leidse Boys? Wat gaat er met FC Boshuizen gebeuren? GHC is ook al failliet, aan de Vliet. Waarom krijgen Leidse sportclubs geen subsidie? Het algemene beleid van D’66 om de Leidse voetbalclubs (en hetzelfde geldt voor turnen en andere sporten) te laten fuseren om bouwgrond en gebouwen te kunnen verkrijgen, moet echt een halt worden toegeroepen !

Behalve het negatieve beleid van twee achtereenvolgende D’66 wethouders voor sport, waarbij sportclubs, sportcomplexen en -zalen het slachtoffer werden en gaan worden, is er nog de uitbreiding van de Leidse topsport-accommodaties. Drie mooie en broodnodige sport-complexen plannen, maar beknibbelen op het geld. Aan de Vliet een grote schaatshal, maar ja, helaas in eerste instantie slechts een 250-meter baan, dus ongeschikt voor wedstrijden en zelfs voor toptrainingen. Daar heeft de raad op het laatste moment gelukkig een ander besluit over genomen zodat in elk geval gestreefd zal worden naar de 333-meter-baan. Da’s nog niet zeker en hangt dus van de bereidwilligheid van de buurgemeenten af, mede in de buidel te tasten. Dit is weer zo’n voorbeeld waarom PS pleit voor een fusie van vier à vijf buurgemeenten. Wél profiteren van de Leidse voorzieningen en infrastructuur, maar (op een enkele uitzondering na) niet meebetalen… Die ijsbaan van 333-meter zou er gewoon moeten komen en als de buren niet meedoen, althans in financiering, moet Leiden maar een paar ton extra betalen. Hetzelfde geldt voor de topsport binnensporthal, waar Z&Z zijn basketbal-topsport beoefent. Moeilijk doen over 1000, 2000 of 3000 stoeltjes? Als compromis zijn het er nu 2000, maar dat is voor internationale wedstrijden dus te weinig.

Onderwijs

Weekendschool prikkelt jongeren om over toekomst na te denken

Partij Sleutelstad wil voor kinderen en jongeren in een aantal wijken een nieuw fenomeen instellen om deze jongste categorieën van de Leidse bevolking niet al vroeg in hun leven op achterstand te zetten. Voor bijvoorbeeld de Slaaghwijk, Noord, Kooi, De Hoven, delen van Mors, Stevenshof, Zuidwest en Zeeheldenbuurt zou een weekendschool kunnen worden ingesteld. Daar leert de jeugd met veel plezier gedurende enkele uren op zaterdag of zondag van professionals allerlei aspecten van de maatschappij waar ze normaal op school helemaal niet over leren of mee leren omgaan en plannen.

Op zondag naar school? Dat vindt de 12-jarige Kymmora Vrede geen probleem. Leuk juist. “Ik houd ervan om nieuwe dingen te leren.” Ze is een van de ongeveer 130 leerlingen van De IMC Weekendschool in Amsterdam Zuidoost en ze denkt dat ze later atrice wordt en in series en op Broadway gaat spelen….
Het is een opleiding van drie jaar, speciaal voor kinderen uit achterstandswijken. Ze gaan er elke week een paar uur naartoe. “De kinderen leren op de weekendschool de wereld kennen door de ogen van vakmensen”, zegt Heleen Terwijn, oprichter van de school. De kinderen krijgen vakken als politiek, journalistiek, rechten, beeldende kunst en geneeskunde. Ze krijgen les van professionals: dokters, journalisten, rechters en ondernemers. Het doel is om ze met zoveel mogelijk beroepen te laten kennismaken.
De weekendschool ontstond twintig jaar geleden, toen uit onderzoek bleek dat kinderen uit achterstandswijken vaak geen idee hebben wat ze later kunnen worden. “Ik zag heel veel jongeren hun motivatie verliezen, omdat ze niets hoorden over wat ze met hun diploma zouden kunnen. En dat is ontzettend zonde”, zegt Terwijn.
De weekendschool is er in De Bijlmer voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar. Maar de Leidse PS wil dit uitbreiden tot 14 jaar. Veel leerlingen zijn enthousiast. “Ik doe nooit dit soort vakken en nu kan ik er wat meer over leren”, zegt een jongen. “En het helpt je ook later bij het kiezen wat je wil worden”, zegt een meisje in dezelfde klas.
In de afgelopen jaren doorliepen zo’n 2500 leerlingen alleen al in Amsterdam de weekendschool. Terwijn is blij dat veel oud-leerlingen willen doorgeven wat ze hebben geleerd. “Bijvoorbeeld als gastdocent op de weekendschool, als coach of jongerenbegeleider.”
Virgil Tevreden behoorde 20 jaar geleden tot de eerste leerlingen van de weekendschool. Hij begeleidt nu zelf jongeren in een achterstandspositie, door ze allerlei naschoolse activiteiten aan te bieden, zoals kickboks-training. “Ik heb zoveel meegekregen op de weekendschool, dat is echt onbetaalbaar. Zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen. Je wordt daar geprikkeld om over je toekomst na te denken”, zegt Tevreden. “Dit is mijn manier van terugbetalen.”
Twintig jaar na de start in de Bijlmer, zijn er nu ook IMC Weekendscholen in Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Tilburg en Nijmegen. Sinds kort wordt ook samengewerkt met het reguliere onderwijs.
(bron: Nieuwsuur van 17 februari j.l.)
“Kinderen leren hier vaardigheden die ze hun hele leven kunnen gebruiken. Samenwerken, presenteren, een project bedenken van het begin tot het einde”, aldus Terwijn.
De weekendschool is niet alleen een beroepsopleiding of de voorbereiding daarop, en een heel nuttige algemene oriëntatie op de maatschappij, maar ook een hele prettige sociale manier van jongeren onder elkaar om met elkaar en hun toekomst bezig te zijn. Gewoon ook een hele leuke én nuttige vrijetijdsbesteding dus, zo benadrukt Partij Sleutelstad.

PS over kunst en cultuur in cultureel Gesprek-aan-Tafel t.g.v. verkiezingen

Na een jaar van “gesprekken aan tafel”, die in afgelopen jaar in heel Leiden hebben plaatsgevonden met zomaar wijkbewoners, geïnteresseerden, professionele specialisten e.a. vond zaterdag 17 maart in BplusC in de Nieuwstraat een verkiezingsgesprek-aan-tafel plaats over de toekomst van kunst en cultuur in Leiden. Er waren vier thema’s met steeds 12 verschillende deelnemers. Partij Sleutelstad nam deel aan twee van de gesprekken. Het eerste gesprek was eigenlijk “deel 2” van het radiogesprek in het vaste zaterdagse cultuurprogramma “cultuur071” van radio Sleutelstad, waaraan de PS twee weken geleden al deelnam samen met de helft van de politieke partijen. Zaterdag kwamen de overigen aan bod en dat is te zien op de site van Sleutelstad.nl (of FM).

Het tweede gesprek van 17 maart ging over kunst en onderwijs. PS stelde , net als de kunstenaars en onderwijsmensen aan tafel, dat cultuureducatie al op basisschoolleeftijd moet beginnen. En dit niet té
vrijblijvend, in de vorm van af en toe een workshop elders, maar structureler. Er schijnt altijd veel geld over te blijven in het jeugdcultuurfonds.

Een goed idee lijkt het PS en een aantal andere deelnemers om ouderparticipatie op scholen te stimuleren en te coördineren, waardoor de talenten van ouders, ook juist van ouders met een niet Nederlandse achtergrond, tot bloei kunnen komen, bijvoorbeeld op het ambachtelijke vlak.
Twee kennismanagers van de organiserende Amsterdamse instelling Bureau & MAES gaan hiermee aan de slag voor een nader evaluatie- en formatie-gesprek , dat over dit en andere thema’s in april zal worden gehouden.

Partij Sleutelstad sloot zich vervolgens helemaal aan bij een suggestie om alle kinderen in de gelegenheid te stellen om kunst te maken ! En niet alleen ernaar te kijken. Immers, creatief denken bespoedigt leren in het algemeen en bevordert daarmee kennisopname in alle andere vakken . Ook ziet de PS wel wat in een voorstel tot het instellen van een kinder-cultuurpas, vergelijkbaar met de jeugd-sportpas, waarmee elk kind naar workshops kan gaan. De PS benadrukte in het gesprek het aspect dat álle kinderen inderdaad de kans moeten krijgen om kunsteducatie in de vorm van ‘zelf maken’ te krijgen, juist ook de zogenaamd niet-getalenteerden, omdat je kinderen zo prachtig kunt bevestigen in wie ze zijn, door ze kunst te laten maken. Ze staan dan vaak (zo is de ervaring van onze vertegenwoordigster, de kunstdocente Ricarda Zielonka) zelf verbaasd van wat zij kunnen. Er kan van de expertise in het kunstverzamelgebouw op de Haagweg 4 gebruik worden gemaakt. Overigens zijn er zoveel docenten beeldende vorming, die niet aan de bak komen, namelijk al die kunstenaars, die van kunst scheppen alleen niet kunnen leven. Het is dan moeilijk om in het onderwijs (middelbaar) een baan te krijgen. Kunstenaars hebben de bevoegdheid om ook op basisscholen les te geven. Zij kunnen als ZZP’er op scholen worden ingehuurd zonder dat daar een paedagoog bij moet zijn, zoals wél het geval is als een middelbare school kunstenaars zonder bevoegdheid inhuurt. Dit hoeft misschien niet voor het hele jaar per school, maar slechts voor een aantal weken te gebeuren, afhankelijk van
hoeveel geld in het jeugdcultuurfonds zit. Het moet dan ook weer in het lesprogramma van een school passen, maar daar zitten onzes inziens sowieso altijd nog vrij te besteden uren in.

Ons voorstel: een bronzen standbeeld van Rembrandt op de Beestenmarkt

Ingediende moties

  • Motie 1
  • Motie 2
  • Motie 3

Amendementen

  • Amendement 1
  • Amendement 2