Nieuwe democratie

Partij Sleutelstad wil Leidenaren veel meer zeggenschap geven in de politiek en in hun buurt. Burgers moeten zowel aan het begin betrokken worden bij gemeentelijke plannen, als het laatste woord daarover hebben. Daarom zijn wij voorstander van invoering van directe democratie (referendum en volksinitiatief) en ruim baan voor burgerparticipatie. Meer burgerzeggenschap vereist ook een andere mentaliteit van politici en ambtenaren: zij moeten veel meer de samenleving als leidraad nemen en de kennis, kunde en ervaring van inwoners benutten.

John Doe

Woordvoerder Nieuwe Democratie

ONZE STANDPUNTEN:

Politiek van onderop

Inwoners staan aan de basis van onze politiek. Wij willen zoveel mogelijk op straat-niveau werken. Daarom gaan wij vaak de stad in en houden wij wekelijks een spreekuur in de buurt. (Lees verder)

Referendum

Partij Sleutelstad is voorstander van regelmatige stads- en buurtreferenda met burgervriendelijke spelregels en lagere drempels. Hiermee krijgen inwoners zeggenschap over concrete onderwerpen. ​(Lees verder)

Volksinitiatief

Partij Sleutelstad wil het Volksinitiatief in Leiden invoeren. Hiermee kunnen burgers een eigen voorstel voorleggen aan de gemeenteraad en bij (gedeeltelijke) afwijzing hierover een referendum afdwingen. (Lees verder)

Participatie- en inspraak

Betrokken burgers moeten vanaf het begin betrokken worden bij het vormgeven van beleid, vooral bij zaken in de directe leefomgeving (zoals bouwprojecten). Naast de traditionele participatieprocessen, wil Partij Sleutelstad inzetten op digitale participatievormen (e-tools). (Lees verder)

Burgerinitiatieven omarmen

Steeds meer burgers nemen in hun buurt maatschappelijke initiatieven die een meerwaarde zijn voor de samenleving, zoals een buurtzorgcoöperatie of alternatieve energievoorziening. Wij willen dat de gemeente zulke initiatieven omarmd en - waar nodig - ondersteunt. (Lees verder)

Frequente peilingen

​​De gemeente moet veel vaker peilen hoe de bevolking denkt over onderwerpen die in de politiek besproken worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door digitale stemmingen op de gemeentewebsite of via het LeidenPanel en stadsenquêtes. (Lees verder)

Herinvoering wijkraden

​Partij Sleutelstad is voorstander van herinvoering van de wijkraden. Zij hebben een belangrijke rol in het vertolken van de belangen en wensen van de wijk.

Gekozen burgemeester

Partij Sleutelstad is voorstander van een rechtstreeks door de burgers gekozen burgemeester. Door landelijke regelgeving is dit helaas nog niet mogelijk. Zodra dit veranderd, zullen wij in actie komen.

In de tussentijd zetten wij in op meer burgerinspraak op de profielschets en meer transparantie bij de benoemingsprocedure.

Onze Successen:

Partij Sleutelstad heeft met drie amendementen de Participatie- en Inspraakverordening burgervriendelijker gemaakt. (verder)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ons Werk:

[Under construction]

N.v.t.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print