LEAD

Bij Partij Sleutelstad staat participatie hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat er eerlijke informatie aan de burgers van Leiden wordt gegeven. Wij zijn mét de tegenstanders van het project LEAD op zích niet tegen hoogbouw maar tegen 115 meter hoogbouw en het zomaar overschrijden van het maximum van 70m meter uit de hoogbouwvisie en het Wijk Ontwikkel Plan (WOP). Daarnaast zijn wij óók tegen de wijze waarop de gemeente de projectontwikkelaar de participatiebijeenkomsten heeft laten uitvoeren.
Moeten er huizen gebouwd worden? Zeker! Komen er meer huizen als men dadelijk tegen het project stemt? Ja..zeker! Nu brengen de collegepartijen het alsof de tegenstanders van LEAD tegen hoogbouw of tegen het bouwen van huizen zijn. Dat is grote onzin. Als er 70 meter de lucht in wordt gegaan komen er ook veel woningen bij. De hoogbouwvisie en WOP zijn er niet voor niks. Ons lid in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid heeft daarover opgemerkt: “Mag hiervan worden afgeweken zonder inspraak van alle burgers die het betreft? Nee. De gemeente moet luisteren naar haar burgers en heeft dit verre van goed gedaan! Zij voelen zich niet gehoord en vallen nu terug op hun recht. Een referendum. Kost een referendum geld? Ja. Is dit nodig? Ja. Het college had de burgers beter moeten laten inspreken en participeren, dan was dit niet nodig geweest.” Maar omdat dit niet is gebeurd, vindt Partij Sleutelstad het goed dat de burgers aan de noodrem trekken!
Er is op dit moment veel kritiek op de kosten van een referendum. Er worden echter elders in Leiden miljoenen over de balk gesmeten. Kijk naar de Gouden Balbrug in de Langegracht. Dan is 4,5 ton voor democratie wat Partij Sleutelstad betreft een beter doel. Dat zou zelfs helemaal niet uitgegeven hoeven zijn, als de wethouder ons voorstel had overgenomen om een zwaar en duur middel, voor álle burgers van Leiden, te voorkomen door het zelf organiseren van een gemeente-enquête in heel Leiden Noord.
Democratie mag wat kosten. Het is niet voor niks, dat de wet voor het bouwen boven de 70 meter extra eisen stelt en het als een bijzondere categorie beschouwt. Onder meer doordat het risico op brand groter is. De regel is écht ook: hoe hoger hoe duurder en minder duurzaam. Ook al zou de hoge dichtheid een voordeel zijn, het risico is hoger en de realisatie kost veel tijd. Dit zijn de harde feiten die Partij Sleutelstad terug wil zien in de voorlichting richting de burgers. Feiten, zodat de burger elders in Leiden snapt: stem ik nu voor dit plan, dan kan ik binnenkort óók een toren van 115 meter in mijn achtertuin verwachten! Bijvoorbeeld in Zuid-West, Merenwijk, Stevenshof e.d.