Maarten Kersten

​​Maarten Kersten, Fractievoorzitter:

Commissie: Werk en middelen en Stedelijke Ontwikkeling
Archeoloog, dir. Leids Instituut voor Cultuurstudies (Egyptologie e.a. archeologieën), bestuurder huurders-organisatie Ons Doel, huurdersvertegenwoordiger in het Leids Platform Wonen (het gemeenteliijk woonoverleg), bestuurslid wijkvereniging Tussen de Rijnen, lid Bewonerscommissie Nieuw Groenhoven, voorz. Sticht. Buurtbelangen N.Groenhoven, organisator van de actie tegen ongebreidelde nieuwbouw aan Looiersplein/Waardgracht, lid Ledenraad coöperatie de Rabobank, voorzitter sticht. Balans Zorg Begeleiding. Oprichter Referendumbeweging Zuid-Holland. ​

Vader van een zoon en een dochter,grootvader van vier kleinkinderen. ​​