Fractievereniging

De gemeenteraadsfractie van Partij Sleutelstad bestaat uit een raadslid, twee duo-raadsleden en een fractie-assistent. De fractie heeft rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Het beheer over de financiën van de fractie is ondergebracht bij de fractiestichting.

Hieronder treft u de relevante gegevens van de fractievereniging.

Naam:

RSIN:

Postadres: 

Mailadres:

Fractie Partij Sleutelstad

Nog niet toegewezen

Oranjegracht 193, 2312XG, Leiden

fractie@partijsleutelstad

Doelstelling:

Conform de statuten: TBD.

Fractiebestuur:

Maarten Kersten (Fractievoorzitter)

Famke Güler (Fractiepenningmeester)

Thijs Vos (Fractiesecretaris)

De leden van het fractiebestuur worden door de fractievergadering in functie gekozen.

Beleidsplan:

TBD

Beloningsbeleid:

  • Bestuursleden van de fractiestichting ontvangen geen bezoldiging en geen vergoeding voor gemaakte kosten die voortvloeien uit hun bestuursfunctie.
  • Fractie-assistenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding (maximaal €170,- per maand) voor hun gedane werkzaamheden.

Financiële verantwoording:

De geldmiddelen van de fractie worden beheerd door de fractiestichting. De financiële verantwoording van de fractie kunt u hier vinden.

Statuten:

  • Statuten Fractievereniging