Onze mensen

Fractie

De fractie bestaat uit twee raadsleden, twee duoraadsleden en een fractie-assistent.

Partijbestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en penningmeester.

Raad van Advies

In verschillende werkgroepen geven leden en vrijwilligers mede vorm aan de politieke visie en idealen van Partij Sleutelstad.

Werkgroepen

In verschillende werkgroepen geven leden en vrijwilligers mede vorm aan de politieke visie en idealen van Partij Sleutelstad.