Partij voor het lokaal belang

Partij Sleutelstad is de enige lokale partij in Leiden. Wij staan
voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden.
Hart voor Leiden en Burgerzeggenschap zijn onze grondbeginselen.

Nieuwe Fractie-assistent

Wil jij je inzetten voor de stad? Altijd al de Leidse Politiek van dichtbij willen meemaken? Dat kan! Partij Sleutelstad is per direct op zoek naar een nieuwe fractie-assistent.
Vacature

Onze mensen

Onze standpunten

Nieuwe Democratie

- Referendum & Volksinitiatief - Gekozen Burgemeester
- Frequente Peilingen
- Volop Burgerparticipatie

Sociaal Domein

Hier komt een begeleidende tekst.

Parkeerbeleid

Hier komt een begeleidende tekst.

Armoedebeleid Leiden

Werk & Inkomen

Hier komt een begeleidende tekst.

Energietransitie

Hier komt een begeleidende tekst.

Sport

Hier komt een begeleidende tekst.

Onze Vereniging

Partij Sleutelstad is een democratische ledenpartij. Leden staan aan de basis van onze partij. Iedere Leidenaar vanaf 18 jaar kan lid worden van onze politieke vereniging.

Als lid heeft zeggenschap binnen onze partij. U heeft spreek- en stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Daarnaast komt u in aanmerking voor politieke en bestuursfuncties. Hier kunt u zich aanmelden.

Naast lid kunt u ook donateur worden. Uw financiële bijdrage maakt ons werk mogelijk en is fiscaal aftrekbaar bij de inkomensbelasting. Lees hier meer.