Partij voor het lokaal belang

Waar u als burger weer zeggenschap krijgt en gehoord wordt!

Partij Sleutelstad is de enige lokale partij. Als lokale partij hebben wij géén verplichtingen aan een landelijke partij. Wij zijn een onafhankelijke politieke partij, opgericht door een groep actieve burgers met verschillende achtergronden en culturen, die verontrust waren door een aantal verslechterende ontwikkelingen in deze stad.

Wij zijn gemotiveerde mensen, met idealen, maar ook met een praktische aanpak. Ons doel is de schijndemocratie in Leiden aan te pakken en te voorkomen dat de lokale overheid keer op keer over de de eigen bevolking heen walst.
Partij Sleutelstad staat voor het weer luisteren naar de burger, ook buiten de verkiezingen om en niet alleen 1 x per 4 jaar. Uw stem telt weer mee! Dat willen wij o.a. bereiken met een regelmatig, online, stads- of wijk-referendum, op de website van de gemeente. Dit wordt al jarenlang in een aantal andere landen succesvol in de praktijk gebracht.

Onze standpunten

LEAD Leiden

LEAD

Hier komt een begeleidende tekst over LEAD.

Roomburgerpark

Hier komt een begeleidende tekst over het Roomburgerpark

Armoedebeleid Leiden

Armoedebeleid

Hier komt een begeleidende tekst over armoedebeleid.

Nieuwe democratie

Hier komt een begeleidende tekst.

Middenstand

Hier komt een begeleidende tekst over de middenstand

Armoedebeleid Leiden

Armoedebeleid

Hier komt een begeleidende tekst over armoedebeleid.

Waar staat Partij Sleutelstad voor

 • Wij willen dat burgers weer gehoord worden en meer zeggenschap krijgen over zaken die hen direct aangaan.
 • Wij willen de Leidse identiteit koesteren.
 • Wij zijn solidair met mensen, die het om welke reden dan ook, moeilijk hebben.
 • Wij willen een ruimer sociaal beleid en meer aandacht voor armoedebestrijding.
 • Wij vragen meer aandacht voor veiligheid en een betaalbare woning voor iedereen.
 • Wij zijn voorstander van een specifiek beleid gericht op jongeren en senioren.
 • Wij vragen meer aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen.
 • Wij willen meer aandacht voor het belang van sport in de samenleving.
 • Wij vinden dat een fusie met de regiogemeenten noodzakelijk is.
 • Wij willen lagere lasten en het terugdringen van de bureaucratie.
 • Wij willen een stad waarin de burger centraal staat en het voor iedereen prettig wonen en werken is.